SERVICII AVIZATE

Testele psihologice utilizate sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România.
Rezultatele evaluării se concretizează prin eliberarea unui „Raport de evaluare clinică și psihodiagnostic”.

Evaluare psihologică
clinică

Psihodiagnostic şi evaluare clinică:

  • evaluare subiectiv-emoţională;
  • evaluare cognitivă;
  • evaluare comportamentală;
  • evaluarea complexă a personalităţii (ex. trăsături caracteriale, de temperament, aptitudinale etc.) şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;
  • evaluarea psihologică asociată activităţilor cu cupluri sau familii (sau altor grupuri);
  • evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
  • evaluarea dezvoltării psihologice.
  • investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi al altor condiţii de patologie care implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice;
  • evaluare neuropsihologică.

Psihoterapie: individuală, de familie și cuplu

Psihoterapie: individuală, de familie și cuplu cu aplicație generală, pentru promovarea și optimizarea sănătății și dezvoltării umane, în cadrul abordării psihoterapiei sistemice.
Pe parcursul ședințelor de psihoterapie va avea loc o intervenție psihologică ce vizează autocunoașterea și dezvoltarea personală, controlul factorilor psihologici implicați în sănătate și boală, prevenirea patologiei, depășirea problemelor de natură psihoemoțională și relațională, etc.
La şedinţele de psihoterapie sistemică de familie și cuplu este recomandat să participe mai mulţi membri ai familiei.
Frecvența ședințelor este săptămânală.

Dezvoltare personală
de grup


Pentru a facilita calea spre schimbare și tranziția către echilibrul emoțional, organizăm programe de dezvoltare personală de grup cu tematică specifică. Grupurile de lucru participante la astfel de programe vor fi formate dintr-un număr de 10 persoane.
Durata medie de desfășurare a fiecărui program de dezvoltare personală este de 10 ședințe, fiecare ședință cumulând un număr de aproximativ 120 de minute.


Cursuri de formare
continuă

Cursurile organizate de către societatea noastră se adresează tuturor instituțiilor/întreprinderilor care doresc să investească în resursa umană pentru a spori randamentul rezultatelor muncii acestora. Dintre temele abordate menționăm: „Climatul organizațional și satisfacția în muncă”, „Metode de reducere a stresului la locul de muncă”, dar în funcție de solicitări pot fi elaborate cursuri cu alte subiecte referitoare la dezvoltarea personală și profesională a angajaților/managerilor.


Tabără de dezvoltare
personală

În funcție de vârsta participanților, pe parcursul programului de dezvoltare personală din cadrul taberei, vor fi alese metode și tehnici care vor conduce către dezvăluirea de sine și identificarea nevoilor, a dorințelor și a temerilor (tehnicile de desen, jocul de rol, construirea de povești), dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor, crearea posibilității pentru îndeplinirea obiectivelor, dezvoltarea imaginației (metafora, poveștile terapeutice) etc.


Psihologia muncii și
organizațională

Evaluare psihoaptitudinală generală și specifică profesiilor necesară la angajare și la controlul psihologic periodic conform legislației în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă.
Testele utilizate sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România.
În urma evaluării psihologice este eliberat un Aviz psihologic.


Psihologia
transporturilor

• Evaluare psihologică/psihodiagnostică individuală în domeniul transporturilor (inclusiv a traficului)
• Evaluare psihologică a candidaților pentru școlarizarea în conducerea autovehiculelor
• Evaluare psihologică pentru toate categoriile de permis și redobândirea permisului de conducere
• Evaluarea contextului activității în transporturi.
Testele utilizate sunt avizate de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatul evaluării se concretizează în eliberarea unui Aviz psihologic.

Psihologie educațională, consiliere școlară și
vocațională

• intervenție psihologică educațională: consilierea vocațională vizând identificarea și stimularea abilităților, valorilor și intereselor profesionale, optimizarea deciziilor privind cariera și integrarea pe piața muncii;
• identificarea, consilierea și orientarea copiilor și tinerilor supradotați capabili de performanță înaltă către programe adecvate nevoilor lor specifice, în colaborare cu alți specialiști;
• evaluare psihologică: organizarea de studii/activități/programe cu relevanță în reducerea/remiterea abandonului școlar, reintegrare în școală, creșterea nivelului de aderență la contextele educaționale, evaluarea impactului unor evenimente traumatizante majore la nivelul contextelor de școlarizare.
• evaluare psihologică: identificarea factorilor psihologici implicați în contextele de învățare la nivelul clasei de elevi;