Despre mine


EDUCAȚIE:

 FORMARE PROFESIONALĂ:
Institutul pentru Cuplu și Familie IașiPsihoterapie sistemică de familie și cuplu, 2011 - 2015;

Atestate de liberă practică eliberate de Colegiul Psihologilor din România în specializările:
- Psihoterapie - sistemică de familie și cuplu - autonom

- Psihologie clinică - autonom
- Psihologia muncii și organizațională - specialist
- Psihologia transporturilor - specialist
- Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională - principal.

 • Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților - „Formator”, 2012
 • Asociația Europa pentru Dezvoltarea Umană - „Competențe antreprenoriale”, 2018
 • Asociația Proeuro-Cons Slatina și CCD București - „Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar”, 2018
 • CERVANTES TRAINING,  Alcala de Henares, Madrid - „Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”, 2016
 • Asociația Egomundi - „Calitate și eficiență în manangementul proiectului”, 2014
 • POSDRU/57/1.3/S/ 30074 - „Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală - o nouă calificare didactică pentru o şcoală care învaţă!”,  2014
 • POSDRU/87/1.3/S/53889, „Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învățământ”, implementat de Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în parteneriat cu S.C. SIVECO Romania S.A., S.C. Millenium Design Group S.R.l. și Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație - THENE - „Om și Societate”, Mai 2012- Martie 2013
 • Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, proiectul strategic desfășurat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, ID 4713, POSDRU 3/1.3/S/3 - „Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor”, 2012
 • POSDRU/1/1.1/S/6  - „Tinerii împotriva violenței”, 2011
 • Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune - „Scrierea propunerilor de finanțare în context Tineret în Acțiune”, 2010   
 • Cognitrom,  POSDRU/57/1.3/S/36217 -  „Îmbunătățirea calificării și dezvoltarea carierei cadrelor didactice cu funcție de consiliere și terapie educațională: profesori-psihologi și consilieri școlari prin instrumente inovative TIC”:

- Evaluarea psihologică (computerizată) a copiilor și adolescenților;

- Diagnoză, prevenție și intervenție în tulburările de atenție și hiperactivitate (ADHD); 

- Diagnoza, intervenția și prevenția anxietății la copii și adolescenți; 

- Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea și promovarea sănătății mintale la copil și adolescent; 

- Dezvoltator de e-learning, 2010, etc.

Cele mai importante realizări profesionale sunt reprezentate de:
- exercitarea competențelor specifice consilierii psihologice în cadrul sistemului de învățământ începând cu data de 1 septembrie 2007 în calitate de psiholog școlar;
- înființarea propriului Cabinet Individual de Psihologie în anul 2012;
- înființarea Societății PSIHOSMART TOTAL SRL în cadrul proiectului Dare to Start!  – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse Umane Educate cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți.